TIUKKOJEN TOLERANSSIEN TAITAJA

Perinpohjainen uudelleenkouluttautuminen ja tarkka erikoistuminen toivat Ari Syväjärven 15 vuotta sitten jalkineteollisuudesta metalliteollisuuden palvelukseen. Tällä hetkellä hän työskentelee ATA Gearsin kovahammastuksessa ja kantaa vastuutaan maailman luotettavimpien hammaspyörien valmistajana ylpeänä. “Kuvion paikka ja asennusmitat ovat tärkeimmät asiat”, Ari kertoo ja muistelee kuinka ATAn edellinen laatupäällikkö sanoi aina, että kovahammastus on prosessin tärkein työvaihe. ”Siinä hammaspyörän laadun kannalta oleellinen kosketuskuvio haetaan oikeaan paikkaan. Kuvio halutaan johonkin tiettyyn kohtaan ja siihen se koneella eri menetelmiä hyödyntäen haetaan ja toteutustapa tallennetaan konearvoihin seuraava samanlaista kappaletta varten”, kuvailee Ari.

 

Hyvä yhdistelmä työskentelyä käsin ja tietokoneella

Arin mukaan hänen työssään on parasta se, että siihen liittyy paljon työvaiheita, jotka muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on osattava käyttää myös tietokoneita ja jossa on kosolti haasteita. ”Tykkään tehdä töitä käsilläni ja on upea tunne, kun onnistuu haastavan kappaleen kuvioiden tekemisen kanssa. Seuraavan kerran, kun samanlainen kappale tulee eteen vaikka puolen vuoden päästä ja kosketuskuvio onnistuu kerrasta, kun arvot ovat oikein koneella, sitä tietää, ettei ole tehnyt turhaa työtä.” Asiakas tekee lopullisen asennuksen, mutta kun hammaspyöräpari on ATAssa paritettu ja kuviot haettu kohdilleen, niin asiakkaan ei tarvitse hakea kuviota niin tarkkaan ja perusteellisesti. ”Toleranssit ovat tiukkoja, mutta me haetaan kuviot sinne minne ne on pyydetty”, toteaa Ari ylpeänä.

 

Tekemällä oppii

Kovahammastuksen kuten useimmat muutkin työt ATA Gearsissa oppii ainoastaan tekemällä. ”Eihän ammattikoulussa edes ole tällaisia koneita,” kuvailee Ari Syväjärvi ja jatkaa: ”Tähän työhön ei voi opiskella koulun penkillä kuin perustaidot, muu opitaan tekemällä. Työkaverit ovat myös hyviä neuvomaan, aina joku yleensä tietää, jos itseä alkaa mietityttämään, kuinka jokin kannattaisi toteuttaa.”

Kiinnostaako ura Atalla?

Tarvitsemme jatkuvasti uusia tekijöitä hyviin hommiin – niin koneistuksen konkareita kuin tuoreitakin tekijöitä. Meillä on mahdollista kouluttautua alalle työssäoppimalla.

 

MASTERING TIGHT TOLERANCES

Thorough retraining and carefully planned specialization took Ari Syväjärvi 15 years ago from the footwear industry to working in the metal industry. He currently works at ATA Gears’ tooth finishing and is rightly proud of that responsibility. “The contact pattern and mounting distances of the gear are most important,” Ari declares and continues: “I recall how ATA Gears’ former Quality Manager always said that tooth finishing is the most critical step in the whole process. It ensures that the contact pattern is in the right place first time and stored in machine memory to be replicated time and again.”

 

A great way to work – hands on and with a computer

According to Ari, the best thing about his job is the variety – that it includes several work phases. ”I like to work with my hands, and it feels great when you get it just right with the contact patterns of a challenging piece,” Ari describes his work. ”Next time, when a similar piece comes to you and the contact pattern works out well at the first attempt, you know that your work has not been in vain.”

It is the ATA Gears’ customer who takes care of the final mounting, but when the gears have been paired and the contact pattern found and tested, the customer has less to do. ”The tolerances are tight, but we make sure the contact patterns are exactly as requested,” Ari says proudly.

 

Learn it hands on

Hard toothing, HPG toothing, tooth finishing…It goes by many names the common denominator being that you really only learn the profession hands on. ”Vocational schools don’t even have machines like ours,” Ari Syväjärvi points out. ”And the support from experienced colleagues, that’s vital,” he sums up.

ATA Gears is recruiting.

May be something a student at a vocational school should consider? Or even if you’re working in a totally different field – just as Ari Syväjärvi was. ATA Gears can provide the learning ground and an interesting career path. Feel free to apply at career page.